حرکت اروپا مالیات انگلیس پیروزی انتخابات

حرکت: اروپا مالیات انگلیس پیروزی انتخابات بین الملل انگلیس اتحادیه اروپا

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصاویر متفاوت از سیاره مریخ در فاصله 2 سال

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، این دو تصویر مریخ به وسیله “تلسکوپ فضایی هابل” ثبت شده است هست. در این تصویرهای تغییرات دو منظره متفاوت از یک نیمکره طی دو سال،

تصاویر متفاوت از سیاره مریخ در فاصله 2 سال

تصاویر متفاوت از سیاره مریخ در فاصله 2 سال

عبارات مهم : تاریخ

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، این دو تصویر مریخ به وسیله “تلسکوپ فضایی هابل” ثبت شده است هست. در این تصویرهای تغییرات دو منظره متفاوت از یک نیمکره طی دو سال، قابل مشاهده هستند. هر دو این تصویرهای زمانی ثبت شدند که مریخ در جهت مخالف زمین قرار داشت، که این اتفاق هر دو سال یک بار اتفاق می افتد زمانیکه مدار زمین با مدار مریخ تلاقی پیدا می کند.

در این زمان، خورشید، زمین و مریخ در یک خط مستقیم و مریخ و خورشید در دو جهت مخالف زمین قرار می گیرند.

تصاویر متفاوت از سیاره مریخ در فاصله 2 سال

تصویر نخست، در تاریخ 18 ژوئیه 2018 یعنی وقت طوفان گرد و غبار، ثبت شده است است.

به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، این دو تصویر مریخ به وسیله “تلسکوپ فضایی هابل” ثبت شده است هست. در این تصویرهای تغییرات دو منظره متفاوت از یک نیمکره طی دو سال،

در حالیکه تصویر دوم در تاریخ 12 مه سال 2016 ثبت شده است است و از تصویر نخست واضح تر است.

واژه های کلیدی: تاریخ | تصویر | سیاره | خورشید | خورشید | اخبار علمی و آموزشی

تصاویر متفاوت از سیاره مریخ در فاصله 2 سال

تصاویر متفاوت از سیاره مریخ در فاصله 2 سال

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog