حرکت اروپا مالیات انگلیس پیروزی انتخابات

حرکت: اروپا مالیات انگلیس پیروزی انتخابات بین الملل انگلیس اتحادیه اروپا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نباید مردم را با ادبیات و‌ واژه های توهین آمیز تحقیر کرد / آذر منصوری

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به تعبیر رهبری، زخمهایی وجود دارد؛ بعد باید دید دلایل پدید آمدن این زخم‌ها چیست؟ این زخم‌ها را نمی توان با یک چسب زخم راحت پوشاند و

نباید مردم را با ادبیات و‌ واژه های توهین آمیز تحقیر کرد / آذر منصوری

آذر منصوری: نباید مردم را با ادبیات و واژه های توهین آمیز تحقیر کرد

عبارات مهم : ایران

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به تعبیر رهبری، زخمهایی وجود دارد؛ بعد باید دید دلایل پدید آمدن این زخم ها چیست؟ این زخم ها را نمی توان با یک چسب زخم راحت پوشاند و دل به درمانشان خوش کرد.

آذر منصوری راجع به اعتراضات اخیر مردم، در گفت و گو با جماران، گفت: اگر درک صحیح، واقع بینانه و مورد توافقی میان ارکان نظام وجود نداشته باشد، طبیعی است که این ضعف، بر نوع مواجهه یا برخورد با معترضین اعتراض های اخیر اثرگذار خواهد بود. درک صحیح، زمانی به وجود می آید که تحلیل دقیقی از واقعیت های جامعه وجود داشته باشد. از این رو، مهم ترین علت این اعتراض ها، نارضایتی نسبت به وضع موجود، ناامیدی در جامعه، سرخوردگی و یاّس از ساختار های موجود در کشور، جهت پاسخ مناسب به این نارضایتی هاست.

نباید مردم را با ادبیات و‌ واژه های توهین آمیز تحقیر کرد / آذر منصوری

باید ریشه های اعتراضات را به درستی شناسایی کرد

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه با طرح مسائلی، به فضای یاس و ناامیدی در جامعه اشاره کرد و گفت: نقطه شروع این اوضاع کجاست؟ مهم تر از آن، تعداد و فراوانی نارضایتی ها از حیث تنوع مطالبات و فراوانی گستره جغرافیایی چقدر است؟ و اینکه چه کسانی این نوع اعتراضات را رهبری می کردند؟ این ها سوالاتی است که باید جهت آنها پاسخی دقیق و درخور اعتنا پیدا کرد.

وی اظهار کرد: نام این اعتراضات را هر چه بگذاریم علی القاعده باید ریشه های آن را به درستی شناسایی کرد. حتی اگر تعداد معترضین اندک بوده باشد، فراوانی آن در سطح کشور می تواند به منزله یک هشدار و بیدار باش جهت ارکان نظام و مجموعه جریان های دموکراسی خواه باشد. اگر ناامیدی و یأس در بطن جامعه کشور عزیزمان ایران بر ظرفیت های موجود غلبه پیدا کند و به شورش فرودستان منجر شود، معنی دیگر آن، تحقق نیافتن اصل جمهوریت نظام است که باید موید نقش تعیین کننده مردم در حل پرسشها کشور از مجاری قانونی و با استفاده از ظرفیت های موجود باشد.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به تعبیر رهبری، زخمهایی وجود دارد؛ بعد باید دید دلایل پدید آمدن این زخم‌ها چیست؟ این زخم‌ها را نمی توان با یک چسب زخم راحت پوشاند و

نباید با خلاصه کردن ریشه اعتراضات به عوامل بیرونی، صورت مسئله را پاک کرد

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت افزود: اگر نقش مردم در تعیین آینده خویش به توزیع رفاه اجتماعی و برطرف تبعیض ها نیانجامد، نتیجه آن ناامیدی، یاس و سرخوردگی خواهد بود و از این رو، باید دلواپس آینده باشیم. از سوی دیگر، هنگامی که اعتراضات شکل می گیرند، عده ای در بیرون از مرزهای ایران، مترصد سوء استفاده هستند و این امری مسبوق به سابقه هست. در همین حال، نباید با خلاصه کردن ریشه این اعتراضات به عوامل بیرونی، صورت مسئله را پاک کرد.

وی تصریح کرد: باید تمامی کسانی که دلواپس کشور عزیزمان ایران هستند، باید بنشینند و با گفتگو، به درک و توافقی یکسان از دلایل و ریشه های نارضایتی ها دست یابند. تمامی فعالان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باید، فارغ از رویکردهای یک سویه نسبت به پرسشها و پرسشها کشور، به دنبال راه حل باشند. پذیرش مساله و درک پرسشها نخستین قدم هست. به تعبیر رهبری، زخم هایی وجود دارد، بعد باید دید دلایل پدید آمدن این زخم ها چیست؟ این زخم ها را نمی توان با یک چسب زخم راحت پوشاند و دل به درمانشان خوش کرد.

نباید مردم را با ادبیات و‌ واژه های توهین آمیز تحقیر کرد / آذر منصوری

نباید مردم را با ادبیات و واژه های توهین آمیز تحقیر کرد

وی با انتقاد از بعضی مسئولین کشور که معترضین را با القابی ناشایست مورد خطاب قرار می دهند، گفت: همان طور که مدیر جمهور گفت: نباید مردم را با ادبیات و واژه های توهین آمیز تحقیر کرد، این ادبیات مانند پنجه کشیدن به همان زخم هایی است که رهبری اشاره کردند. باید دید درد مردم چیست؟ همه آنها فرزندان این آب و خاکند. چطور در انتخابات حتی از مخالفین نظام نیز دعوت می کنیم تا جهت حفظ کشور عزیزمان ایران بیایند و رای دهند. ولی امروز از چنین رویکردی در قبال آنها استفاده می کنیم؟

منصوری با اشاره به اینکه پاسخ های سلبی، قهری و توهین به معترضین، زخم ها را عمیق تر می کند، گفت: تجربه تاریخی نشان داده است که این نوع مواجهه در بلند مدت، نتیجه های مثبت و راه گشایی در پی ندارد.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: به تعبیر رهبری، زخمهایی وجود دارد؛ بعد باید دید دلایل پدید آمدن این زخم‌ها چیست؟ این زخم‌ها را نمی توان با یک چسب زخم راحت پوشاند و

شعارهای معترضین بعد از یک روز، سمت و سوی دیگری پیدا کرد

وی با بیان اینکه شروع اعتراضات در مشهد بود، گفت: یک هفته قبل نیز عده محدودی در بازار پایتخت کشور عزیزمان ایران به نحو کاملاً سازماندهی شده است علیه دولت روحانی شعار می دادند و فیلم آن تجمع نیز به وسیله خود آنها پخش شده است بود، که باید منشاء و ریشه های آن روشن شود. لیکن دولت روحانی در هفته های اخیر، بخش قابل توجهی از خسارتهایی که موسسات مالی به مردم زدند را جبران کرده بود، ولی بخشی از سهامداران عمده این موسسات باقی مانده بودند که باید گزارش دقیق آن به مردم داده شود تا ابعاد عنوان روشن شود.

نباید مردم را با ادبیات و‌ واژه های توهین آمیز تحقیر کرد / آذر منصوری

وی در ادامه با اشاره به شروع اعتراضات گفت: شروع این اعتراضات، سازماندهی شده است یا نشده، با شعار «مرگ بر روحانی» و به بهانه گرانی ناگزیر تخم مرغ، آن هم به علت کم کردن تولید آن که ناشی از بیماری مرغ ها بود، رقم خورد. این درحالی است که متاسفانه صدا و سیما نیز، تمامی دستاورد دولت روحانی را در قیمت تخم مرغ خلاصه کرده بود. ولی همان طور که دیدیم شعارهای معترضین بعد از یک روز، سمت و سوی دیگری پیدا کرد و به سردادن شعارهای ساختار شکنانه منتهی شد.

باید روی گروه های معترض مطالعه ای دقیق صورت گیرد

این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: شعارهای معترضان، همه حوزه ها و ارکان نظام را در بر گرفت. متاسفانه بعد از انتخابات باشکوه «۲۹اردیبهشت» مجموعه ای از عوامل دست به دست هم دادند تا امید مردم به روحانی را به یأس تبدیل کنند، بخشی عمده ای از این عوامل به بیرون از دولت مربوط می شد، ولی بخشی نیز به خود دولت، مجلس و حتی اصلاح طلبانی بر می گردد که عنوان مطالبات اصلاح طلبی را در سهم خواهی از دولت خلاصه می کردند.

وی با تاکید بر اینکه، بودجه سال ۹۷ نیز مزید بر علت وقوع اعتراضات شد، گفت: شاید اگر تیم اقتصادی و اطلاع رسانی دولت، قبل از ارائه لایحه بودجه، مردم را در جریان تصمیمات دولت قرار می داد، به یک باره با این حجم از تصویر العمل ها مواجه نمی شد. در عین حال، باید روی گروه های معترض مطالعه ای دقیق صورت گیرد و مشخص شود آنها از چه طبقاتی هستند؟ این عنوان نیز مهم است که آنها تا چه اندازه تحت تاثیر اخبار و وقایع قرار می گیرند و عمده مطالبات ارزش چیست؟این مطالعه به پیدا کردن راه حل ها یاری می رساند، بدیهی است که راه حل های کوتاه مدت و سلبی درمان این درد نخواهد بود.

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | اعتراضات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | دولت روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog