حرکت اروپا مالیات انگلیس پیروزی انتخابات

حرکت: اروپا مالیات انگلیس پیروزی انتخابات بین الملل انگلیس اتحادیه اروپا

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی 689 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت شد

بانک مرکزی اعلام کرد که در دو ماهه نخست امسال 689 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده است است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 119 هز

689 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت شد

689 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت شد

عبارات مهم : مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرد که در دو ماهه نخست امسال 689 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده است است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 119 هزار و 800 میلیارد ریال معادل 21 درصد رشد داشت.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های اقتصادی طی دو ماه نخست امسال مبلغ 450 هزار و 900 میلیارد ریال ومعادل 65.4 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال 96 مبلغ 64 هزار و 400 میلیارد ریال معادل 16.7 درصد زیاد کردن داشت.

براساس این گزارش، سهم تسهیلات پرداختی جهت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 2 ماه ابتدایی سال 97 معادل 181 هزار و 200 میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص 40.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش همه بخش های اقتصادی (مبلغ 450.9 هزار میلیارد ریال) است.

689 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت شد

همچنین 85.3 درصد از 212 هزار و 400 میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ( 181 هزار و 200 میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع جهت این بخش به وسیله بانک ها در سال 1397 است.

از مجموع 831 هزار و 224 فقره تسهیلات پرداختی به همه بخش ها، تعداد 24 هزار و 671 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 8.6 میلیارد ریال پرداخت شده است که زیاد از میانگین پرداختی سایر بخش هاست. در بخش خدمات نیز تعداد 451 هزار و 301 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 0.6 میلیارد ریال پرداخت شده است است.

بانک مرکزی اعلام کرد که در دو ماهه نخست امسال 689 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات به بخش های اقتصادی پرداخت شده است است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 119 هز

به گزارش ایرنا، هدایت نقدینگی بویژه منابع بانکی به سمت کارآفرین یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید بوده و از این رو در سه سال گذشته تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی جهت خروج از رکود در دستور کار قرار داده است.

«پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی در بیست و هشتمین همایش پولی و بانکی اعلام کرد که نقدینگی کشور در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن با رشد ٢٢.١ درصدی به یک هزار و 530 میلیارد تومان رسید که ١٢ درصد ناشی از ساماندهی موسسه های غیرمجاز بود.

به گفته وی پایه پولی کشور در سال 1396 به ٢١4 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال پیش از آن ١٩.١ درصد رشد داشت.

689 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای اقتصادی پرداخت شد

واژه های کلیدی: مرکزی | منابع | اقتصادی | تسهیلات | بانک مرکزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog