حرکت اروپا مالیات انگلیس پیروزی انتخابات

حرکت: اروپا مالیات انگلیس پیروزی انتخابات بین الملل انگلیس اتحادیه اروپا

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی دریافتی‌ها از ۳.۶ میلیون گذشت ، هشتادمین یارانه جهت ۷۷ میلیون نفر

با واریز یارانه مهرماه هشتادمین مرحله از پرداخت‌های نقدی بین خانوارها انجام شد و مجموع دریافتی افرادی که از ابتدا در لیست دریافت‌کنندگان قرار داشته‌اند به سه می

دریافتی‌ها از ۳.۶ میلیون گذشت ، هشتادمین یارانه جهت ۷۷ میلیون نفر

هشتادمین یارانه جهت ۷۷ میلیون نفر/دریافتی ها از ۳.۶ میلیون گذشت

عبارات مهم : قانون

با واریز یارانه مهرماه هشتادمین مرحله از پرداخت های نقدی بین خانوارها انجام شد و مجموع دریافتی افرادی که از ابتدا در لیست دریافت کنندگان قرار داشته اند به سه میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید.

به گزارش ایسنا، عمده خانوارهای ایرانی چه آنهایی که نیازمند و چه آنهایی که غیرنیازمندند عادت کرده اند که در ۲۶ هر ماه حساب یارانه شارژ شده است ای داشته باشند. رقمی ناچیز در حد ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان که به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است و جهت بعضی قابل اهمیت و بعضی دیگر هیچ اهمیتی ندارد، آیا که نمی تواند جایی در بین هزینه های و درآمدهای بالای این خانوارها داشته باشد. ولی به هر حال هر دو گروه راس ساعت ۲۴ روز مقرر این مبلغ را دریافت می کنند.

دریافتی‌ها از ۳.۶ میلیون گذشت ، هشتادمین یارانه جهت ۷۷ میلیون نفر

از آذر ۱۳۸۹ تاکنون و در بیش از شش سالی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گذشته هشتاد مرحله پرداختی با مبلغ یکسان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شده است هست. در این مدت لیست شرکت هدفمندی یارانه ها جهت پرداخت دستخوش تغییراتی به علت تولد، وفات و در راس آن غربالگری یارانه بگیران شده است هست، ولی در نهایت تعداد قابل توجهی از جمع یارانه بگیران کنار نرفته و همچنان و البته علی رغم قانون تعداد زیادی از اقشار پردرآمدی که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند همچنان این مبلغ را در هر ماه دریافت می کنند.

طبق آخرین آماری که مدتی پیش از سوی نوبخت-رئیس شرکت برنامه و بودجه – اعلام شد حدود ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می کنند، این تعداد در هر ماه حدود ۳۴۰۰ و در هر سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان جهت دولت هزینه پرداخت یارانه خواهند داشت. این در حالی است که با وجود اقدام جهت از بین بردن پردرآمدها در حدود دو سال اخیر حدود چهار میلیون نفر از بین بردن شده است اند که به علت اعتراض و غلط های رخ داده در حذف، یارانه حدود یک میلیون نفر برقرار شده است هست. این در حالی است که در این مدت آمار عملکرد دولت در از بین بردن غیرنیازمندان تغییری نداشته و نشانی از از بین بردن تعداد بیشتری ندارد.

با واریز یارانه مهرماه هشتادمین مرحله از پرداخت‌های نقدی بین خانوارها انجام شد و مجموع دریافتی افرادی که از ابتدا در لیست دریافت‌کنندگان قرار داشته‌اند به سه می

در حال حاضر در کنار تعداد بیش از ۷۵ میلیونی که در هر ماه یارانه به حسابشان واریز در امسال و بر اساس قانون بودجه مبلغی به گروه های دیگر نیز تخصیص داده شده است پیدا کرده که همراه با یارانه ها پرداخت خواهد شد. در بخش مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه، طبق ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه، عنوان زیاد کردن حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی (ره) و شرکت بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای میانگین ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مورد توجه هست. بر این اساس در قانون بودجه از مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومانی که جهت مصارف قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده است حدود ٤٠٠٠ میلیارد تومان جهت این عنوان تخصیص داده شده است داده اند.

بنابراین از ابتدای امسال ستاد هدفمندی یارانه ها این سیاست را به اجرا در آورد و همزمان با پرداخت هفتادوچهارمین مرحله از یارانه های نقدی، سهم خانوارهای مورد نشانه یعنی مددجویان تحت حمایت کمیته امام خمینی (ره) و شرکت بهزیستی زیاد کردن یافته و در کنار یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب سرپرستان خانوار واریز شد و همچنان نیز در هر ماه واریز می شود. بر این اساس خانوارهای یک نفره ۹۵ هزار تومان، دو نفره ۱۸۹ هزار تومان، خانوار سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، خانوارهای چهارنفره ۳۳۷ هزار تومان و خانوار پنج نفره و زیاد ۳۶۵ هزار تومان دریافتی خواهند داشت.

واژه های کلیدی: قانون | میلیون | یارانه | دریافت | دریافتی | میلیونی | یارانه بگیر | یارانه نقدی | واریز یارانه | پرداخت یارانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog